Děláte ty stejné chyby?

Pojďte se se mnou vžít do první po-prázdninové hodiny angličtiny a udělejte si jasno v několika základních obratech. Pokusím se zde shrnout všechny ty věci, které jsme v rámci několika kurzů (na úrovních Beginner, Elementary a Pre-intermediate) na první hodině řešili. Třeba něco z toho osloví i vás. A na konci článku si můžete udělat malý testík 🙂

Where are you from? x Where do you come from?

Obě otázky jsou významově stejné. Rozdíl je jen gramatický.

Buď použijeme sloveso BE a otázku vytvoříme otočením slovosledu → are you?

nebo použijeme sloveso COME, ale v tom případě musíme otázku formulovat s pomocným DO → do you come?

V obou případech stojí WHERE na začátku a FROM na konci. Angličtina velmi ráda dává předložky až na konec.

 

Grandson, granddaughter = grandchildren

Tak jako máme rodiče a prarodiče – parents and grandparents,

Tak jsou i synové a vnuci – sons and grandsons,

Dcery a vnučky – daughters and granddaughters

A vnoučata všeobecně jsou prostě grandchildren

 

I don´t have any children. = I have no children.

Když už jsme u těch dětí, několikrát padla zmínka o tom, že někdo žádné děti nebo vnoučata nemá. Tady jsou dvě možnosti, jen je třeba pohlídat si jeden zápor ve větě. V češtině by pak překlad výše uvedených vět odpovídal tomuto: Nemám nějaké děti. = Mám žádné děti.

 

I am a teacher. She works as an accountant.

Se zaměstnáním se vždy používá člen neurčitý (a / an). Stačí jednoduchá věta se slovesem BE, např. I am a secretary. He is an engineer. They are firemen. (v množném čísle se člen nepoužívá)

Spojení „pracuje jako…“ by se přeložilo „she works as…“

 

School system

Tady si nebudeme podrobně vysvětlovat školní systémy v jiných zemích, jen bych vám chtěla nabídnout pár slovíček, které můžete použít jako ekvivalent, pokud hovoříte o svém vzdělání nebo našem systému školství.

V tomto případě je třeba rozlišovat mezi britskou a americkou angličtinou:

British English (BrE)
American English (AmE)
Mateřská škola Nursery Kindergarten
Základní škola Primary school Elementary school
Střední škola Secondary school High school
Vysoká škola College, University College, University

Prosím vyvarujte se výrazů jako „Basic school“ či „Middle school„.

A nezapomeňte, že „High school“ není vysoká škola, ale střední!

 

Foreigner x stranger

Cizinec. Ovšem rozdíl tu je.

Foreigner comes from a different country. – Foreigner je člověk z jiné země, např. Ital v ČR.

Stranger is from a different town. – Stranger je jen odjinud, např. Pražák v Brně.

 

In-line skating = rollerblading, rollerskating

Rollerskates byly původně brusle, které měly dvě kolečka vpředu a dvě vzadu. Novému typu bruslí se říkalo rollerblades, ale jednodušší je asi výraz in-line skates / to go in-line skating.

 

Cross-country skiing x downhill skiing

Mezi oblíbené zimní sporty patří zcela jistě lyžování. Asi nemusím naznačovat, který výraz je pro běžkování a který pro sjezdové lyžování.

 

I go x I am going

(neboli přítomný čas prostý x průběhový)

Přítomný prostý vyjadřuje opakovaný děj nebo určitý stav.

Např. I am married. He lives in France. They work in a bank. It often rains.

Průběhem zdůrazníme právě probíhající děj nebo děj, který je pouze na přechodnou dobu.

Např. I am reading my emails now. It is raining outside. He´s living in Vienna this semester.

(podrobné vysvětlení všech časů najdete v mém kurzu zde)

What´s the time?

Ano, jde to i digitálně, ale přece jen se s tím klasickým určováním času můžete setkat docela často. Možná jste si nedávno všimli, že jsme se „hodinami“ zabývali i na mé Facebook stránce.

clock

Hodiny si musíte rozdělit na poloviny. Od celé do půl (včetně) používáme předložku PAST a vlastně říkáme, kolik minut uplynulo od poslední celé hodiny.

3:05 – It´s five past three.

7:15 – It´s a quarter past seven.

10:30 – It´s half past ten.   POZOR! U nás je to půl jedenácté, ale v angličtině je to půl po desáté!

Druhá půlka hodin je zrcadlově – tentokrát dopočítáváme chybějící minuty do následující celé hodiny a používáme předložku TO.

4:35 – It´s twenty-five to five.

2:45 – It´s a quarter to three.

8:50 – It´s ten to nine.

How often…?

adverbs

Příslovce: never – hardly ever – sometimes – often – usually – always, atd.

I sometimes get up early at the weekends.

He never drinks wine.

She always wears her blue scarf.

Jak vidíte, příslovce dáváme před sloveso významové.

 

Máme tu ještě jedno pravidlo, co se týče slovesa BE. V tomto případě se příslovce dává až za sloveso BE (tvary am / are / is).

I am always happy.

They are never late.

He is often tired.

 

Pomůcka – příslovce přijde tam, kde by byl ve větě zápor   🙂

A pokud tam ten zápor opravdu je, musím se vrátit k pravidlům zmíněným výše a řídit se umístěním před slovesem významovým nebo za slovesem BÝT.

I don´t usually get up early at the weekends.

He isn´t often tired.

Příslovečné určení času: at 8 o´clock – in the afternoon – on Monday – every day – twice a week – at the weekend – in July – in 2012…

Tyto výrazy se nejčastěji dávají na konec věty.

Children start school at 8 o´clock.

I go to my English class on Monday.

I go shopping twice a week.

 

AT – ON – IN

A na závěr naše oblíbené předložky. Podíváme se na ně z časového hlediska.

Co kdybychom si napsali malý testík. Schválně, jak jste na tom? Přeložte si následující výrazy. Výsledky najdete na úplném konci článku.

 1. Ve středu
 2. Ráno
 3. O víkendu
 4. V roce 2014
 5. Na vánoce
 6. V srpnu
 7. V 6:45
 8. 14. února
 9. V sobotu večer a v neděli ráno
 10. Včera, dnes a zítra
 11. Na mé narozeniny = v den mých narozenin
 12. V poledne
 13. Na podzim
 14. Za 10 minut

 

Testíkem to dnes ukončím, i když toho bylo více a s každou hodinou se můj seznam prodlužuje. Pokud jste dočetli až sem, moc vás chválím, je vidět, že se chcete něco přiučit a jste ochotni tomu obětovat i chvilku svého volného času.

Jestli se vám článek líbí, sdílejte ho s někým podobně naladěným a určitě sledujte English time – Angličtina stručně a jasně. Několikrát týdně tam přidávám příspěvky.

Uvítám i tipy na další témata, která vás zajímají. Své nápady posílejte na renata.sk@email.cz.

 

Zde si můžete zkontrolovat své odpovědi:

 1. On Wednesday
 2. In the morning
 3. At the weekend (AmE používá ON)
 4. In 2014
 5. At Christmas
 6. In August
 7. At 6:45 (= at a quarter to seven)
 8. On 14 February (vyslovit: on the 14th of February)
 9. On Saturday evening and (on) Sunday morning
 10. Yesterday, today and tomorrow (POZOR, tyto výrazy jsou bez předložky!)
 11. On my birthday
 12. At noon = at midday
 13. In (the) autumn (AmE – in the fall)
 14. In ten minutes

at in on

 

Renata Pol
Už 17 let se věnuji výuce angličtiny a pomáhám lidem utřídit jejich gramatický chaos a dodat odvahu k mluvení. Můj příběh si přečtěte zde >> Jsem autorkou on-line kurzu "Mějte jasno v anglických časech" >> a eBooků 6 slov = 78 obměn , My American Diary, a 50 taháků pro vaši angličtinu .
Komentáře