Skotská posila našeho lektorského týmu

V tomto školním roce rozšířil řady našeho lektorského týmu v jazykové škole Angličtina Řehoř rodilý mluvčí. Jmenuje se Darren a pochází ze Skotska.

Abych vám ho lépe představila, poprosila jsem ho o odpovědi na pár otázek týkajících se jeho domova, kariéry učitele a také dojmů z naší země.

 

Renata: Where exactly are you from?

Darren: I am from a small town called Penicuik (population 16 000). It’s about 9 miles south of Edinburgh the capital of Scotland.

Renata: Odkud přesně jsi?

Darren: Jsem z malého města Penicuik, které má asi 16 000 obyvatel. Leží 9 mil (= 14 km) na jih od Edinburghu, skotského hlavního města.

How / why / when did you get into teaching?

I got into teaching about 2 years ago after doing a CELTA course in Edinburgh. The reason for this was that I wanted to do either some travelling or at least experience living in another country.

Co tě přivedlo k učení?

Začal jsem vyučovat před asi dvěma lety, po absolvování kurzu CELTA v Edinburghu. (CELTA = Certificate in English Language Teaching to Adults. Je to mezinárodně uznávaná kvalifikace pro učitele, kteří vyučují angličtinu jako cizí jazyk.- pozn. autorky) Důvodem bylo také to, že jsem chtěl buď cestovat nebo alespoň vyzkoušet život v jiné zemi.

Darren (on the left) graduating from University

What do you enjoy most about this job?

I enjoy the fact that I meet lots of new people every other week and also the fact I normally have the freedom to choose my work schedule.

Co se ti na této práci nejvíc líbí?

Nejlepší je, že se pořád setkávám s novými lidmi a také jsem rád, že si mohu vybrat svou pracovní dobu.

Why did you choose to come and teach in Brno?

I first came to Brno about 8-9 years ago on holiday with my friend Jan (who was also a teacher). We both went to University together and also shared a flat in Edinburgh together. So when I decided to become a teacher Jan advised me to move to Brno because there was a huge English teaching market. Plus the fact that Jan gave me a huge amount of help with finding a job, accommodation, applying for my trade licence and also observed my first few lessons which in turn helped me become a better teacher.

Proč jsi přišel učit do Brna?

Poprvé jsem přijel do Brna asi před 8 nebo 9 lety na dovolenou se svým kamarádem Janem, který byl také učitel. Byli jsme spolu na univerzitě a pronajímali si společně byt v Edinburghu. Když jsem se rozhodl, že budu také učit, Jan mi doporučil přestěhovat se do Brna, kde byla spousta příležitostí pro výuku angličtiny. Jan mi také velmi pomohl při hledání práce a ubytování; také s vyřízením podnikatelských formalit.  A v neposlední řadě se zúčastnil několika mých lekcí na začátku kariéry a dal mi hodnotnou zpětnou vazbu, která mi pomohla stát se lepším učitelem.

What do you like best about our city? Anything you don´t like?

I really enjoy the beer/wine; I also enjoy the fact that Brno is so cheap. I really enjoy Czech summers; coming from Scotland we don’t really have much of a summer in the way of sun and hot temperatures. Furthermore, I really admire the public transport network, because it’s so efficient and very cheap.

The only thing I don’t like is that you don’t have any good Indian restaurants in Brno, haha.

Co máš na našem městě nejraději a co ti naopak vadí?

Náramně si vychutnávám místní pivo a víno. Jsem nadšený z toho, jak je tu vše levné. Mám rád české léto – ve Skotsku nemáme ani v létě zdaleka tolik slunce a tepla. Opravdu obdivuji vaši veřejnou dopravu – je nejen efektivní, ale i levná.

Jediná věc, která se mi tu nelíbí, je, že tu nemáte žádnou dobrou indickou restauraci…(smích).

Generally speaking, what are the main differences between the Czech and Scottish people?

The main differences that I have observed between Czechs and Scots are that Czechs seem to be more traditional in their outlook on life. Also Czechs seem to have more of a relaxed attitude in regards to their work life as well as social life. For example, Scots live to work and also live for the weekend, Czechs on the other hand are the opposite, and they seem work to live. Furthermore, every Czech I have met seems to love the outdoors as well as winter sports.

Všeobecně řečeno, jaké jsou hlavní rozdíly mezi Čechy a Skoty?

Hlavním rozdílem, kterého jsem si zatím mezi Čechy a Skoty všiml, je, že Češi se zdají být více tradiční v jejich pohledu na život. Také mají uvolněnější postoj k pracovnímu a společenskému životu. Například, Skoti žijí, aby pracovali, a také žijí pro víkendy. Češi naproti tomu pracují, aby žili. Navíc, všichni Češi, které znám, milují přírodu / pobyt venku a také zimní sporty.

What classes do you teach at our language school?

Currently I teach 2 conversation classes on a Thursday evening.

Jaké kurzy vyučuješ na naší jazykové škole?

Momentálně učím dva konverzační kurzy ve čtvrtek odpoledne.

Can you describe one of your lessons? What can the new students expect?

My lessons usually consist of some vocabulary games and then an article usually on everyday topics or topics about life, marriage, giving advice, health, cooking, etc. I try and make sure that the students learn the kind of English that they can use every day. Furthermore, I like to get the students to do most of the talking and normally at the end of class we have some sort of debate, topics ranging from immigration, vegans x meat, gun control, etc.

Můžeš popsat, jak probíhají tvé hodiny? Co mohou noví studenti očekávat?

Do svých hodin obvykle zařazuji nějaké hry na rozvoj slovní zásoby, potom článek na každodenní téma, nebo něco ze života – vztahy, poradenství, zdraví, vaření atd. Snažím se o to, aby se studenti naučili angličtinu, která jim bude v každodenním životě užitečná. Také se snažím, aby studenti co nejvíc mluvili. Na konci hodiny většinou máme debatu na různá témata od imigrace přes veganství až po držení zbraní a tak dále.

What is your ideal student like? 

My ideal student would be someone who has travelled a lot and experienced different cultures. As well as someone who is very talkative and comical.

Jak bys popsal svého ideálního studenta?

Můj ideální student by byl někdo, kdo hodně cestuje a má zkušenosti s různými kulturami. Také někdo, kdo je hovorný a má rád legraci.

Renata: Thank you, Darren, for your time! 🙂 I wish you all the best in your teaching career and I hope you as well as your students will enjoy the next term!

Renata: Darrene, děkuji ti za svůj čas. Přeji ti úspěšnou učitelskou kariéru a doufám, že si Ty i tvoji studenti pořádně užijete příští pololetí!

Pokud byste se Darrenových hodin rádi zúčastnili, neváhejte a přihlašte se ZDE >>>

Nové pololetí začíná v týdnu od 19. září 2022

Mimo výše zmíněných konverzačních kurzů s Darrenem nabízíme kurzy všeobecné angličtiny v úrovních od úplných začátečníků až po pokročilé. Otevíráme také několik specializovaných kurzů pro seniory 55+.

Na své si přijdou i němčináři 🙂

ZDE je kompletní nabídka našich kurzů

Za celý lektorský tým se na vás těší

Renata Pol

Renata Pol
Už 17 let se věnuji výuce angličtiny a pomáhám lidem utřídit jejich gramatický chaos a dodat odvahu k mluvení. Můj příběh si přečtěte zde >> Jsem autorkou on-line kurzu "Mějte jasno v anglických časech" >> a eBooků 6 slov = 78 obměn , My American Diary, a 50 taháků pro vaši angličtinu .
Komentáře