Mnohem lepší než aprílové žertíky…

Ani v anglicky mluvícím světě se nevyhnete žertíkům na Apríla – říkají tomu April Fool´s Day. Já vám ale nic vyvádět nebudu, to se nemusíte bát. Naopak mám pro vás spoustu zajímavostí a legrace, co se týče anglického jazyka.

Hned na úvod si dáme překlad, co vy na to?

Že na to máte překladač? No nevím, nevím…

Překladače jsou sice báječná pomůcka pro ty, kdo daným jazykem opravdu nevládnou, nicméně výsledek je dobré ještě s někým konzultovat. Jinak může váš doslovný překlad vypadat následovně (což je na jednu stranu naprosto nepoužitelný text, ale na druhou stranu náramná legrace pro ty, kdo tomu rozumí.)

Následující příklady už nějakou dobu kolují po internetu a tak je možné, že jste se s nimi setkali. Bohužel se mi nepodařilo vypátrat autora této úžasné sbírky.

 

damage to speak = škoda mluvit
don’t wake up a swan = nebuď labuť
relax in the living room = odpočívej v pokoji
where she married herself, here she married herself = kde se vzala, tu se vzala

unvomitable thruth = nezvratná pravda
welded wine = svařené víno
hand-bag TV = kabelová televize
from-under-her laundry = spodní prádlo
pulling birds = tažní ptáci
poisoning mechanism = trávicí ústrojí
selective driving = výběrové řízení
crotch writing = klínové písmo
guilty basements = vinné sklepy
sausage of lovers = párek milenců
goose burp = husí krk

she is lubricated like a fox = je mazaná jako liška
he vomitted a long postcard on her = vrhl na ni dlouhý pohled
your eyes September = tvé oči září
she was sitting on between = seděla na mezi
I am not smelling myself in my leather today = necítím se dnes ve své kůži
stop knitting my head = přestaň mi plést hlavu
he afterdid himself = podělal se
world champion in tanks on ice = mistr světa v tancích na ledě

 

Dál tu máme jednu úvahu nad tím, jak je angličtina vlastně nelogická

obrázek E blog 8

The English Language

Have you ever wondered why foreigners have trouble with the English Language?

Let’s face it
English is a stupid language.
There is no egg in the eggplant
No ham in the hamburger
And neither pine nor apple in the pineapple.
English muffins were not invented in England
French fries were not invented in France.

We sometimes take English for granted
But if we examine its paradoxes we find that
Quicksand takes you down slowly
Boxing rings are square
And a guinea pig is neither from Guinea nor is it a pig.

If writers write, how come fingers don’t fing.
If the plural of tooth is teeth
Shouldn’t the plural of phone booth be phone beeth
If the teacher taught,
Why didn’t the preacher praught.

If a vegetarian eats vegetables
What the heck does a humanitarian eat!?
Why do people recite at a play
Yet play at a recital?
Park on driveways and
Drive on parkways

You have to marvel at the unique lunacy
Of a language where a house can burn up as
It burns down
And in which you fill in a form
By filling it out
And a bell is only heard once it goes!

English was invented by people, not computers
And it reflects the creativity of the human race
(Which of course isn’t a race at all)

That is why
When the stars are out they are visible
But when the lights are out they are invisible
And why it is that when I wind up my watch
It starts
But when I wind up this observation,
It ends.

Source: Aha! Jokes, http://www.AhaJokes.com/

Amazing Anagrams – Úžasné přesmyčky

Pokud písmena z jednoho slova nebo fráze přeskládáte do jiného pořadí, vzniknou vám zajímavé přesmyčky.

Pro začátečníky v závorce uvádím přibližné překlady do češtiny, zde se ovšem úplně ztratí kouzlo těch přesmyček z originálu.

Dormitory == Dirty Room    (pokoj na ubytovně = špinavý pokoj)

The Morse Code == Here Come Dots    (morseovka = přicházejí tečky)

Slot Machines == Cash Lost in ‚em    (automaty = ztrácí se v nich hotovost)

Animosity == Is No Amity    ( nevraživost / nepřátelství = není žádné přátelství)

Snooze Alarms == Alas! No More Z’s    ( budíky = bohužel už žádné spaní)

Alec Guinness == Genuine Class  (Alec Guiness = opravdová třída)

Semolina == Is No Meal    (krupice = není žádné jídlo)

The Public Art Galleries == Large Picture Halls, I Bet    (veřejné galerie = velké obrazové haly, vsadím se)

A Decimal Point == I’m a Dot in Place   (desetinná čárka = jsem čárka na správném místě)

The Earthquakes == That Queer Shake    (zemětřesení = to podivné zatřesení)

Eleven plus two == Twelve plus one  (jedenáct plus dva = dvanáct plus jedna)

Contradiction == Accord not in it    (rozpor = není to ve shodě)

That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.“ — Neil A. Armstrong
== A thin man ran; makes a large stride; left planet, pins flag on moon! On to Mars!

(Je to jeden malý krok pro člověka, ale veliký skok pro lidstvo = Hubený muž běžel; dostal se do tempa; opustil planetu, zapíchl vlajku na měsíci! A na Mars!)

Source: Aha! Jokes, http://www.AhaJokes.com/

 

A nakonec má oblíbená básnička

spelling

 

Pokud ji někomu přečtete, bude dávat perfektní smysl. Stejně tak projde kontrolou pravopisu jako naprosto bezchybná. Ovšem když se zamyslíte nad psanou formou, asi vám tam nebude něco sedět… a v tom je ten vtip a ta krása 🙂

První sloku vám jako nápovědu přepisuji vedle. Zbytek básničky si můžete vyluštit a přepsat za domácí úkol 🙂

… a pozor na Spelling checker (= kontrola pravopisu), až budete něco psát!

 

Eye Halve a Spelling Chequer

Eye halve a spelling chequer                                     I have a spelling checker
It came with my pea sea                                             it came with my PC
It plainly marques four my revue                            it plainly marks for my review
Miss steaks eye kin knot sea.                                   mistakes I cannot see.

Eye strike a key and type a word
And weight four it two say
Weather eye am wrong oar write
It shows me strait a weigh.

As soon as a mist ache is maid
It nose bee fore two long
And eye can put the error rite
Its rarely ever wrong.

Eye have run this poem threw it
I am shore your pleased two no
Its letter perfect in it’s weigh
My chequer tolled me sew.

— Sauce unknown

 

 

Renata Pol
Už 17 let se věnuji výuce angličtiny a pomáhám lidem utřídit jejich gramatický chaos a dodat odvahu k mluvení. Můj příběh si přečtěte zde >> Jsem autorkou on-line kurzu "Mějte jasno v anglických časech" >> a eBooků 6 slov = 78 obměn , My American Diary, a 50 taháků pro vaši angličtinu .
Komentáře