Začít s angličtinou v šedesáti? Proč ne!

Od září 2016 nabízí jazyková škola Angličtina Řehoř, kde také vyučuji, kurzy pro seniory. A protože právě skončilo pololetí, pojďme se podívat, jaké jsou dosavadní ohlasy.

Ale všechno pěkně od začátku. Co vedlo jazykovou školu k tomu, aby otevřela hned několik kurzů pro seniory?

Byl to nespočet telefonátů a dotazů od klientů, kteří sice měli zájem o kurzy angličtiny, ale obávali se, že ve skupině s podstatně mladšími spolužáky prostě nebudou stačit. Ono se úplně jinak studuje, když je vám dvacet a jinak, když je vám o třicet či čtyřicet let víc. A jelikož počet takovýchto zájemců neustále narůstal, rozhodlo se o otevření kurzů „Senioři 55+“

back-to-school

S kým se tedy setkávám ve svém kurzu?

Báječní lidé. Motivovaní, dobře naladění, zvídaví, aktivní.

Nevím, jak to mají kolegové, ale v mém kurzu převládají ženy – osm z deseti.

Věk převážně 60 – 70 let.

Když jsme se na začátku školního roku bavili o tom, co je do kurzu přivedlo, odpovědi směřovaly třemi směry:

  1. Mám rodinu v zahraničí a potřebuji s nimi komunikovat
  2. Chci se domluvit na dovolené
  3. Angličtinu vlastně na nic nepotřebuji, ale chci zůstat aktivní a „cvičit mozek“

Hlavně ta poslední odpověď mi přijde chvályhodná. Začít se učit něco, co ani nepotřebuji, ale dělám to jen tak pro sebe, pro radost, abych měla aktivitu. Kolik lidí se k něčemu takovému odhodlá?

Jak naše hodiny probíhají?

Tady musím podotknout, že na hodinách svých kolegů jsem se podívat nebyla, ale předpokládám, že se nijak výrazně lišit nebudou. Takto tedy probíhají hodiny moje:

Každý týden si zadáváme domácí úkol a tak na začátku hodiny probíhá kontrola a také odpovídám na dotazy, které (nejen) při psaní úkolu vyvstaly.

Chvíli věnujeme opakování prozatím probrané látky. Přece jen – opakování, matka moudrosti 🙂

Potom si vysvětlíme něco nového a po zbytek hodiny to procvičujeme. Různými způsoby – překládáme věty, pracujeme individuálně, ve dvojicích, ve skupinách i jako celá třída. Hlavně se snažím, aby toho každý za těch 90 minut co nejvíc namluvil. 🙂

Používáme učebnice, obrázky, kartičky, různé doplňkové materiály.

komunikace

Jak jsou s kurzy spokojeni klienti?

Cituji z dotazníků, které nám klienti na konci pololetí vyplňovali:

„Kurz se mi velmi líbil. Zejména, že je zohledněno to, že jsme již starší generace, které už nové učivo do hlavy tak rychle nejde. Nemám, co bych tomu vytknul. Lektorka je úžasná! Na hodinu je vždy perfektně připravena, látku vysvětluje velmi dobře. Bez problému odpovídá na dotazy, vše umí srozumitelně vysvětlit. Má výborný pedagogický talent. K procvičení nově probrané látky je dán dostatečný prostor.“ – pan Emil, 63.

„Kurz angličtiny se mi líbil. Odpovídal mým dosavadním znalostem angličtiny. Pojetí lekcí se mi líbilo. Byla opakovaná témata běžného života, zopakovala jsem si slovíčka, která jsem znala a už skoro zapomněla a naučila se i nová. Pan učitel byl vždy vzorně připraven, měl pro nás nachystané materiály k probírané látce. Vždy velmi ochotně odpovídal na námi kladené dotazy, vysvětloval trpělivě, čemu jsme nerozuměly.“ – paní Anna, 67.

„Kurz se mně líbí, s materiály a tempem jsem spokojená, líbí se mně členitost výuky, která umožňuje udržení pozornosti po dobu dvou vyučovacích hodin. Lektor je na hodinu připraven, látku vysvětluje jasně, odpovídá na individuální dotazy a je vždy dobře naladěn.
Domácích úkolů dostáváme akorát. Připomínky nemám žádné a jsem ráda, že jsem se do kurzu přihlásila.“ – paní Zora, 69

„Vyučování anglického jazyka je velmi pestré – opakování učiva, kontrola DÚ, doplnění a vysvětlení správnosti výslovnosti. Oceňuji trpělivost a velkou ochotu lektorky vše vysvětlit pro pochopení odlišností jazyka.“ – paní Lída, 65.

„Kurz se mi velice líbí. Spokojena jsem s celkovým pojetím hodiny. Paní lektorka je velice příjemná, k našim dotazům vstřícná. Záleží také na nás, na každém jednotlivci, jak se připravíme do hodiny. I když to s naší pamětí není tak jednoduché. Tím více se vážím trpělivosti a snahy paní lektorky.“ – paní Věra, 61

„Jsem s kurzem velmi spokojen, materiály jsou dostačující, tempo je ideální, vyhovuje mi dvouhodina za týden. Lektorka je velmi erudovaná, přívětivá, má vždy pro každou hodinu připraveny materiály, pokud nám není něco jasné, tak není problém se zeptat, vše vysvětlí i několikrát. Ideální je i počet studentů – 8, tudíž máme dostatek času na procvičování právě probíraného učiva. Musím zmínit i perfektní atmosféru při vyučování, není to jen o drilu, ale i se zasmějeme a já osobně se cítím velmi pohodově a na hodinu se těším.“ – pan Igor, 61

Wow, s takovým ohlasem se prostě těšíte do práce 🙂

Byly i nějaké negativní komentáře?

Klienti hodnotili kurzy velice pozitivně, což nás velmi těší. V rámci zlepšování našich služeb se samozřejmě zabýváme i kritikou a tipy na zlepšení.

Z dotazníků vyplynuly tyto dvě nedokonalosti:

  1. Někteří klienti mají pocit, že dostávají málo domácích úkolů 🙂
  2. Byly zmínky o učebnici, která nevyhovuje představě klienta.

V jazykové škole používáme materiály vydané nakladatelstvím Oxford, nebo Macmillan. Jsou to učebnice pro mezinárodní trh, kompletně v angličtině. Tady chápeme nespokojenost některých studentů s materiály – týká se to především kurzů úplných začátečníků. Na základě tohoto podnětu už hledáme nové možnosti, jak materiály co nejlépe doplnit, případně obměnit.

Jaká další pozitiva mají tyto kurzy?

V každém případě mají sociální charakter. Hodně lidí se do kurzu zapsalo s kamarádem/kamarádkou. Navíc se tu seznámili se skupinou podobně naladěných lidí ve stejné věkové kategorii. Ideální stav pro nová přátelství a nová dobrodružství.

Dámy v mém kurzu už si nejednou domlouvaly společné akce (např. divadlo, muzeum, atd.). Také si hojně vyměňují recepty, střihy na šaty, tipy na výlety a mnoho dalšího.

Kdo má čas, zajde si po kurzu ještě na oběd a tak se z 90minutové angličtiny stane celý půlden strávený ve společnosti zajímavých lidí.

Věřím, že je to přínosem ve všech ohledech.

Jestli vás to zaujalo a chcete se k nám přidat, je právě ten nejlepší okamžik !!!

Více informací a přihlášku najdete ZDE

Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo by také mohl mít zájem, určitě s ním tuto informaci posdílejte.

Nové i pokračovací kurzy ve šk. roce 2023/2024 budou začínat v týdnu od 12. 2. 2024. Těšíme se na vás!

Za celý lektorský tým jazykové školy Angličtina Řehoř,

Renata Pol

P.S. Po roce studia už jsme si objednali časopis a hodiny si zpestřujeme čtením jednoduchých, ale zajímavých článků 🙂

 

 

Renata Pol
Už 17 let se věnuji výuce angličtiny a pomáhám lidem utřídit jejich gramatický chaos a dodat odvahu k mluvení. Můj příběh si přečtěte zde >> Jsem autorkou on-line kurzu "Mějte jasno v anglických časech" >> a eBooků 6 slov = 78 obměn , My American Diary, a 50 taháků pro vaši angličtinu .
Komentáře